T+ T-

„SC COLTERM SA titular al proiectului „Retehnologizare gospodarie de combustibil solid CET SUD pentru utilizarea combustibilului alternativ biomasa”, propus a fi realizat in comuna Giroc, localitatea Chisoda, CF/Fisa cadastrala 400986-C35, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Retehnologizare gospodarie de combustibil solid CET SUD pentru utilizarea combustibilului alternativ biomasa”, propus a fi realizat in comuna Giroc, localitatea Chisoda, CF/Fisa cadastrala 400986-C35.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, din localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00–16.30, vineri intre orele 8.00–14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”