T+ T-
Pentru că îți iubești familia!
Siguranța vieții, sănătatea copiilor și integritatea căminului sunt importante pentru tine?
Pentru că ești un om educat și rațional!
Gradul de civilitate la care pretindem că am ajuns ca cetățeni europeni, oare nu ne obligă să respectăm legile țării, să protejăm mediul înconjurător și să acționăm într-un mod care să nu îi afecteze negativ pe concetățenii noștri?
Pentru că poți economisi bani!
Îți vine să crezi că încălzirea casei tale cu soluția propusă de Colterm îți poate aduce economii de 20% din costurile pe care le-ai avea cu o centrală pe gaz?

Având în vedere proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 118/2021, lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Energiei, respectiv prevederile art. I, punctul 9, aliniatul (1): ”Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6, alin. (1) și la art. 6.1, alin. (1), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare”, Compania Colterm SA – în insolvență a transmis o adresă scrisă atât Primăriei Municipiului Timișoara, cât și Ministerelor Energiei și cel al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv domnilor miniștri Virgil Popescu și Cseke Attila, prin care se arată că, în lumina modificărilor propuse nici un furnizor de gaz nu mai dorește continuarea relațiilor de furnizare către clienții de tip SACET, motivat de faptul că nu sunt de acord cu expunerea la riscul de a nu recupera în timp de la bugetul de stat diferența de preț a gazelor naturale furnizate.

În aceste condiții, ținând cont de faptul că furnizarea de energie termică în sistem centralizat nu se poate realiza fără aport de gaze naturale cu consecințe la nivel social deosebit de grave, Colterm SA – în insolvență a propus factorilor de decizie menționați, următoarele amendamente:

- precizarea expresă a unui interval de timp/termen, clar stabilit, în care diferența de preț la gaze naturale va fi compensată de la bugetul de stat, și anume: (1) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6, alin. (1) și la art. 6.1, alin. (1), va fi compensată de la bugetul de stat, în maxim 15 zile lucrătoare, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.

- statul român, prin companiile sale furnizoare/producătoare de gaze naturale, să asigure necesarul de gaze naturale pentru producerea energiei termice în sezonul de iarnă 2021-2022, în condițiile articolului menționat mai sus, în cazul în care furnizorii de energie termică în sistem centralizat nu pot încheia contracte de furnizare gaze naturale cu furnizorii de pe piața liberă.