T+ T-
Pentru că îți iubești familia!
Siguranța vieții, sănătatea copiilor și integritatea căminului sunt importante pentru tine?
Pentru că ești un om educat și rațional!
Gradul de civilitate la care pretindem că am ajuns ca cetățeni europeni, oare nu ne obligă să respectăm legile țării, să protejăm mediul înconjurător și să acționăm într-un mod care să nu îi afecteze negativ pe concetățenii noștri?
Pentru că poți economisi bani!
Îți vine să crezi că încălzirea casei tale cu soluția propusă de Colterm îți poate aduce economii de 20% din costurile pe care le-ai avea cu o centrală pe gaz?

       Referitor la termenul de scadență a facturilor emise de societatea noatră, atât Legea nr. 51/2006 cât și Legea nr. 325/2002 prevăd ”termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor”, fiind inaplicabilă orice prevedere contrară din Contractul cadru de furnizare a energiei termice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRESC nr. 438/2008 (Contractul cadru).

       Așadar, termenul de scadență este de 15 zile de la data emiterii facturii, iar legiutorul a instituit o facilitate pentru consumatori, constând în termenul de grație de 30 de zile în care achitarea facturilor se realizează fără penalități.

       În aceste condiții, consumatorii pot achita factura pentru energie termică, în termen de 45 de zile de la emiterea facturii, fără a fi calculate și aplicate penalități. Neachitarea facturii în termenul de 45 de zile de la emiterea acesteia atrage penalități de întârziere, calculate începând din prima zi de la scadență, adică începând cu a 16-a zi de la emiterea facturii, așa cum rezultă din prevederile Ordinului 438/2008:

       Art. 18

”(2) Neachitarea de către utilizator/consumator a facturii emise de furnizor în termen de 30 de zile de la data scadenței sau a sumelor rezultate din regularizare la termenele prevăzute atrage penalități de întârziere, după cum urmează:

  1. a) penalități egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;
  2. b) penalitățile datorate începând cu prima zi după data scadenței.”