T+ T-

Anunțuri mediu

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA anunţă intenţia de obținere a revizuirii autorizaţiei de mediu pentru activitățile cu coduri CAEN (rev 2):

  • 4677 – Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor,
  • 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate,
  • 3811 – Colectarea deșeurilor nepericuloase,
  • 3812- Colectarea deșeurilor periculoase,
  • 3821- Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase,
  • 3312 – Repararea mașinilor desfășurate la punctul de lucru din Timișoara , str. Mile Cărpenișan nr. 3, Judeţul Timiş.

„SC COLTERM SA titular al proiectului „Retehnologizare gospodarie de combustibil solid CET SUD pentru utilizarea combustibilului alternativ biomasa”, propus a fi realizat in comuna Giroc, localitatea Chisoda, CF/Fisa cadastrala 400986-C35, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Retehnologizare gospodarie de combustibil solid CET SUD pentru utilizarea combustibilului alternativ biomasa”, propus a fi realizat in comuna Giroc, localitatea Chisoda, CF/Fisa cadastrala 400986-C35.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis, din localitatea Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00–16.30, vineri intre orele 8.00–14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.
  2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”

Compania Locala de Termoficare COLTERM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ‘’Retehnologizare gospodarie de combustibil solid CET Sud pentru utilizarea combustibil alternativ biomasa’” propus a fi amplasat in comuna Giroc, localitatea Chisoda, CF/Fisa cadastrala 400986-C35, jud. Timis.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis , localitatea Timisoara, Bv. Liviu Rebreanu  nr. 18-18A si la COLTERM SA cu sediul in Timisoara, str. Joseph Lonovici nr. 4, jud. Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

APM Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Compania Locală de Termoficare COLTERM SA -  Depozitul de zgură şi Cenuşă Utvin - punct de lucru sat Utvin,  Comuna Sânmihaiul Român privind activitatea încadrată în Anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pct.  5.4. – Depozite de deşeuri, care primesc mai mult de 10 t deşeuri/zi sau având o capacitate mai mare de 25000 t, cu excepţia depozitelor de deşeuri  inerte.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, jud Timiş,  în termen de 30 zile de la apariţia anunţului

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA  Timişoara, vă invită să participaţi  în data de  24.05.2018, ora 15.00 la sediul din str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, Timişoara, la şedinţa de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu  pentru Depozitul de zgură şi Cenuşă Utvin - punct de lucru sat Utvin,  Comuna Sânmihaiul Român în scopul desfăşurării activităţii prevăzute in Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, pct.  5.4. Depozite de deşeuri, care primesc mai mult de 10t deşeuri/zi sau având o capacitate mai mare de 25000 t, cu excepţia depozitelor de deşeuri  inerte.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, tel. 0256/491795, fax. 0256/201005.

 

Observaţiile publicului formulate în scris se primesc zilnic, la secretariatul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18A, jud Timiş,  până la data audierii publice

APM Timiş anunţă decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara, punct de lucru CT Centru, Timişoara, P-ţa Romanilor, nr. 11-12, pentru desfăşurarea activităţii încadrată în Anexa 1 la Legea 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 1.1.- Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală egală sau mai mare de 50 MW.

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA  Timişoara, vă invită să participaţi  în data de  13.04.2017 , ora 15.00 la sediul din str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, Timişoara, la şedinta de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu  pentru Compania Locală de Termoficare - COLTERM SA  Timişoara,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş anunţă decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu actualizată pentru  Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. TIMIŞOARA – Depozitul de zgură și cenușă Utvin, punct de lucru Sat UTVIN, Comuna SANMIHAIUL ROMAN, Judeţul TIMIŞ, privind activitatea incadrată in Anexa 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 5.4

Compania Locala de Termoficare COLTERM SA. vă invită să participaţi  in data de  30.03.2016 la ora 15.00 la sediul din Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, la ședinta de dezbatere publică a documentelor de susţinere a solicitării pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu pentru COLTERM SA – Depozitul de zgură și cenușă Utvin, punct de lucru Sat UTVIN,