T+ T-

Cariere

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara este una dintre societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Timişoara, fiind unica societate din zonă care activează în domeniul producerii, transportului şi distribuţiei agentului termic pentru încălzire şi apă caldă. Cu un portofoliu important de clienţi, atât persoane fizice şi juridice, cât şi instituţii publice, Colterm este în prezent o societate comercială modernă, retehnologizată şi automatizată, care a dezvoltat de la an la an o gamă diversificată de servicii.

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocupare posturi vacante de:

 • 3 Programatori
 • 1 Administrator de retea
 • 1 Inginer Automatist

A. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Programator

 • - studii superioare in domeniul IT;
 • - cunostinte avansate de PHP, CSS, HTML, JAVA, Visual Studio;
 • - cunostinte administrare retele si baze de date;
 • - abilitati de comunicare.

Inginer Automatist

 • studii superioare in specialitatea Automatica si Calculatoare sau Inginerie Electrica;
 • cunostinte teoretice si practice de electronica si electrica;
 • cunostinte in domeniul PLC-urilor, DCS-urilor si a calculatoarelor de proces
 • abilitati de comunicare.

Administrator de retea

 • studii superioare in domeniul IT
 • experienta relevanta in administrarea serverelor (Linux, Windows)
 • Experienta in lucru cu masini virtuale (VMWare)
 • cunoasterea principiilor de retea si storage
 • cunostinte a arhitecturilor NAS si Backup, politici de back-up, monitorizare back-up
 • abilitati de comunicare.

B. Concursul va consta în: Interviu:

C. Componenţa dosarului de concurs:

 • Scrisoare de intenție adresată Directorului General;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea
 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea;
 • Cazierul judiciar;
 • Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;

Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara.

Prin transmiterea datelor dumneavoastra personale va exprimati acordul expres, liber si informat ca aceste date sa fie prelucrate de COLTERM S.A. Pentru a afla mai multe detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul COLTERM S.A. va rugam sa accesati pagina de web a Colterm, la sectiunea Utile/Protectia Datelor cu caracter Personal www.colterm.ro

 

Date de contact:

Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;

 

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara este una dintre societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Timişoara, fiind unica societate din zonă care activează în domeniul producerii, transportului şi distribuţiei agentului termic pentru încălzire şi apă caldă. Cu un portofoliu important de clienţi, atât persoane fizice şi juridice, cât şi instituţii publice, Colterm este în prezent o societate comercială modernă, retehnologizată şi automatizată, care a dezvoltat de la an la an o gamă diversificată de servicii. 

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timişoara este una dintre societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local Timişoara, fiind unica societate din zonă care activează în domeniul producerii, transportului şi distribuţiei agentului termic pentru încălzire şi apă caldă. Cu un portofoliu important de clienţi, atât persoane fizice şi juridice, cât şi instituţii publice, Colterm este în prezent o societate comercială modernă, retehnologizată şi automatizată, care a dezvoltat de la an la an o gamă diversificată de servicii. 

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocupare posturi vacante de EXPERT ACHIZITII