T+ T-

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocuparea posturilor vacante de ELECTRICIAN.

 1. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.

- îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolvenţi de liceu sau şcoală profesională;

- deţin certificat de calificare în meseria de electrician;

- vechime în muncă: minimum 3 ani;

 1. Concursul va consta în:

Interviu: in data de 28.07.2017 ora 12:00 la sediul societatii din Timisoara, str. Joseph Lonovici, nr. 4.

 1. Tematică:
 2. Cunostinte de electrotehnica, masurari electrice si masini electrice;
 3. Aparataj electric de joasa si medie tensiune;
 4. Protectia instalatiilor electrice de joasa si medie tensiune;
 5. Statii electrice de distributie –scheme electrice de conexiuni ale circuitelor primare;
 6. Regulament general de manevre in instalatiile de medie si inalta tensiune NTE 009/10/00( ordin ANRE 25/2010);
 7. Echipamente de masurare si monitorizare in domeniile electric si termic
 8. Automatizari si protectii in instalatii termomecanice (cazane de abur, cazane de apa fierbinte, turbine, pompe) si sisteme electroenergetice
 9. Scheme electrice- simboluri utilizate, citirea schemelor de comanda si automatizare;
 10. Norme specifice de securitatea muncii pentru transportul si distributia energiei electrice

 

 1. Componenţa dosarului de concurs:

            - Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

            - Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

            - Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea de elctrician;

            - Cazierul judiciar;

            - Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;

► Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara până în data de 24.07.2017, ora 12.00.

► Interviul va avea loc la sediul societăţii în data de 28.07.2017, ora 12.00.

 Date de contact:

Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;