T+ T-

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A TIMISOARA organizează concurs (interviu) pentru ocuparea posturilor vacante de AUTOMACARAGIST.

  1. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.

- îndeplineşte condiţiile de studii potrivit cerinţelor postului scos la concurs, respectiv:

- sunt absolvenţi de liceu sau şcoală profesională;

- atestat ISCIR macaragist  - categoria A

- Autorizare valabila

- deţin permis conducere categoria B, C;

- vechime în muncă: minimum 3 ani;

  1. Concursul va consta în:

Interviu: in data de 31.07.2017 ora 12:00 la sediul societatii din Timisoara, str. Joseph Lonovici, nr. 4.

  1. Componenţa dosarului de concurs:

            - Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General;

            - Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;

            - Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă calificarea de automacaragist;

            - Cazierul judiciar;

            - Curriculum vitae în format European, semnat şi datat;

► Cv-urile şi scrisorile de intenţie se vor depune la registratura COLTERM SA Timişoara până în data de 25.07.2017, ora 12.00.

► Interviul va avea loc la sediul societăţii în data de 31.07.2017, ora 12.00.

 Date de contact:

Persoana de contact: Lucaciu Daniela - telefon: 0256-258314;