T+ T-

Cel mai important de știut este că, pentru un consum cât mai uniform al agentului termic, ideal ar fi ca într-un condominiu să existe un singur sistem de încălzire. În cazul în care în condominium există debranşări/deconectări de la sistemul centralizat de termoficare, este necesară redimensionarea instalațiilor interioare de distribuţie. Din cauza neefectuării acestei redimensionări, sistemul de distribuție care rămăne este neechilibrat hidraulic, adică debitele de agent termic cu care se alimentează consumatorii sunt nepotrivite: prea mari in cazul coloanelor din care s-au deconectat consumatori și corecte pentru celelalte coloane. Aceasta face ca vitezele de circulație ale agentului termic să fie diferite pe coloane, cu consecințe negative asupra confortului consumatorilor, pe de o parte. Pe de altă parte, în cazul în care în apartamentele deconectate de la sistemul centralizat de încălzire nu se montează o sursă alternativă / corespunzătoare de încălzire,apartamentele rămase încălzesc prin transfer termic acele apartamente. Cu alte cuvinte,cei care au rămas branșați încălzesc și pe ceilalți, cel puțin partial.

Care sunt principalele motivele pentru care facturile sunt tot mai mari, pentru apartamentele rămase conectate la sistemul centralizat de termoficare?

  • Apa caldă din conductele rămase conectate la sistemul centralizat de încălzire (în perioadele în care nu există consum sau acesta este scăzut), se răcește iar timpul de reajungere la temperatura optimă, pentru apartamentele rămase în sistem, crește și, implicit, cresc și costurile;
  • Din cauza conductelor neizolate din subsolul condominiului apar pierderi de căldură, ceea ce duce la creșterea costurilor pentru cei rămași la sistemul centralizat de terfomificare;
  • În cazul blocurilor unde există alimentare cu apă rece hidrofor, o dată cu creșterea numărului de apartamente care se debranșează/deconectează, presiunea apei scade, existând riscul ca aceasta să nu mai ajungă până la ultimul etaj al condominiului.

Redimensionarea instalațiilor, obligatorie prin lege

Conform Regulamentului cadru nr. 91/2007, art. 249, litera “g”, emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (publicat în Monitorul Oficial 350 bis din 23 mai 2007), precum şi HCL nr. 239/2009, utilizatorii de energie termică au următoarele obligaţii:

“Să nu modifice instalaţiile de încălzire centrală aferente unui imobil condominial decât în baza unei documentaţii tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice aprobată de către furnizor, conform legislaţiei în vigoare. Desfiinţarea instalaţiilor generale de aerisire este strict interzisă în absenţa unei hotărâri a asociaţiei de proprietari, iar operatorul nu răspunde contractual în aceste cazuri”.

Deci, obligaţia realizării unui proiect tehnic de redimensionare a instalaţiilor, în cazul deconectării unui apartament de la sistemul centralizat de termoficare, este reglementată prin lege şi este valabilă la nivel naţional, nu numai în Timişoara.

Un pricipiu al Legii 325/2006 (art.3 lit.g) si al Ordinului ANRSC 91/2007 (art.2 lit.g) este “un condominium – un sistem de incăzire”. Astfel deconectările individuale nu se pot executa în acele condominii în care nu s-au produs deconectări anterioare intrării în vigoare a regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică (art.249 din Ordin ANRSC 91/2007).

În Legea 325/2006 la art.54 alin.3 se prevede că imobilele tip condominiu pot fi racordate la SACET în cazul în care se rspectă principiul “un condominium – un singur sistem de încalzire”.

Documentația  de reconsiderare a instalațiilor rămase la sistemul centralizat de alimentare se verifică de verificator de proiecte atestat MDRAP în specialitatea lt conform prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții și respectiv  Legii 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcții.

Avizul Colterm de debranșare se va primi după respectarea celor de mai sus.