T+ T-

Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa a fost înfiinţată în 2004 prin Hotărâre de Consiliu Local, prin reorganizarea a două societăţi: TERMOCET 2002, gestionara centralelor şi a reţelei primare de termoficare şi CALOR, gestionara reţelei secundare, a punctelor termice şi a centralelor de cartier.

Aflată în subordinea Consiliului Local Timişoara,  Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventaare ca obiect de activitate:

 • producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice;
 • producţia şi vânzarea/furnizarea energiei electrice;
 • exploatarea, întreţinerea, repararea şi dezvoltarea reţelelor termice şi a instalaţiilor din punctele şi centralele termice;
 • hidroforizarea apei reci - prin intermediul staţiilor de hidrofor din 47 de puncte şi centrale termice se asigură apa rece la toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele;
 • montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;
 • activităţi de transport - manevră feroviară.

Structura societății și prezentarea activităților

În anul 1986 s-a pus în funcţiune prima capacitate la CET Sud, şi anume un cazan de apă fierbinte de 100Gcal/h. Centrala a fost proiectată să funcţioneze cu combustibil solid (lignit), suport de gaze naturale, fiind prevăzută a se realiza în două etape: termică şi energetică.

Partea termică cuprinde următoarele capacităţi:

 • Două cazane de apă fierbinte de 100 Gcal/h utilizând combustibil solid cu suport de gaze naturale
 • Trei cazane de abur industrial de 100 t/h, 15 bar, 250 °C utilizând combustibil solid cu suport de gaze naturale.

Partea electrică este asigurată prin montarea unei turbine în contrapresiune, cu putere instalată de 19,7 MW, alimentată de cazanele de abur industrial.

CET Timişoara Centru

Acesta a fost pus în funcţiune la 12 noiembrie 1884 sub denumirea de „Uzina Electrică Timişoara”, fiind prima centrală electrică din Europa care a asigurat iluminatul străzilor.

În anul 1957 centrala a fost conectată la sistemul energetic naţional prin LEA de 110 kV Oţelul Roşu Timişoara.

Perioada de după anul 1962 şi până în prezent, reprezintă etapa transformării centralei funcţionând din ciclu de condensaţie, într-o centrală cu ciclu de termoficare, concomitent cu realizarea sistemului urban de termoficare. Pentru acoperirea necesarului de energie termică au fost instalate cinci cazane de apă fierbinte. Combustibilul utilizat în centrală: gazele naturale şi păcura/combustibil lichid ușor.

Centrala hidroelectrică Timişoara

Este amplasată pe râul Bega, la intrarea acestuia în municipiu.

Ea a fost construită între anii 1906-1910 în scopul producerii energiei electrice.

În centrală sunt montate trei grupuri hidrogeneratoare (TH2 casat), de tipul Francis cu puteri unitare de 400 kW, de fabricaţie Ganz, acţionând generatoare bifazice 2 x 2,2 kW, 550 kVA de aceeaşi fabricaţie.

Centrala de cogenerare cu motoare termice „CET Freidorf”

A fost pusă în funcţiune în 2007, fiind dotată cu două motoare cu ardere internă tip CGC 500-1-NG-50 cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare.

Combustibilul utilizat: gaze naturale.

Sistemul de transport și distribuție a energiei termice

Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventaare în administrare şi exploatare: 118 puncte termice, 5 centrale de cvartal, 47 staţii de hidroforizare a apei reci și asigură agentul termic pentru alte 22 de puncte termice ale unor agenți economici..

Punctele termice asigură 90% din necesarul de energie termică al consumatorilor racordaţi la sistemul de termoficare urban.

Montarea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

Montarea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile condominiale în care s-a adoptat acest sistem de repartizare se realizează pe baza autorizaţiei emise în condiţiile legii, cu respectarea principiilor:

 • de repartizare echitabilă a costurilor
 • stimulare a economisirii resurselor
 • asigurarea eficienţei energetice
 • conservării mediului
 • dezvoltării durabile

Laborator metrologic

Compania Locală de Termoficare Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventaasigură pentru clienții săi servicii de metrologie de calitate.

Verificările de specialitate sunt asigurate de specialiștii Laboratorului de Metrologie al societății, care are sediul în Timișoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 10 Bis.

Laboratorul de Metrologie este autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005 și efectuează verificări metrologice la mijloace de măsurare din domeniile debit și temperatură.

Modul de efectuare a activităţilor de verificare metrologică răspunde cerinţelor Standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005, precum şi nevoilor clientului și ale autorităților de reglementare în domeniu.