T+ T-

Finalizarea proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea  conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”

   COLTERM SA, împreună cu Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a demarat în anul 2013 un amplu proiect care beneficiază de finanţare europeană, în cadrul „Programului Operaţional Sectorial de Mediu Axă Prioritară 3 – Sector Termoficare”. Valoarea totală a proiectului se ridică la 25 de milioane de euro, din care jumătate sunt fonduri UE, 45% bani de la Guvern şi 5% reprezintă contribuţia locală.

   Printr-un comunicat de presă, în data de 06 iulie 2016, Primăria Municipiului Timişoara anunţă finalizarea implementării Proiectului “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea  conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”, cu număr de identificare CCI2009RO161PRO23, cod SMIS-CSNR16828.

   Obiectivul general a fost atins, respectiv îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură, deoarece prin finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului se obţine scăderea concentraţiilor emisiilor de dioxid de sulf şi oxizi de azot, care depăşeau limitele maxime admise în municipiu şi îmbunătăţirea eficienţei energetică a sistemului de încălzire de care beneficiază peste 62 000 de gospodării.

   Proiectul a fost co-finanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 3, Sector termoficare, valoarea totală la finalizare fiind de 199. 916.312 lei (fără TVA).
  Lucrările majore realizate: modernizarea a opt pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru şi CET Timişoara SUD, retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte (CAF2 şi CAF4) din CET Centru, retehnologizarea a trei cazane de abur CA1, CA2, CA3 din CET Sud, instalarea unei unităţi noi de desulfurare în CET Sud pentru reducerea emisiilor de dioxid de sulf.
  Rezultatele scontate au fost realizate la finalizare proiectului:
-desulfurarea gazelor de ardere până la un conţinut de dioxid de sodiu(SO2) de maxim 250mg/Nmc comparativ cu maxim 8800 mg/Nmc,
-scăderea la jumătate a emisiilor de pulberi: 20mg/Nmc faţă de 50mg/Nmc înainte de realizarea staţiei de desulfurare;
-scăderea la jumătate a emisiilor de noxe la cazane: la maxim 200 mg/Nmc faţă de 540 mg/Nmc,
-creşterea cu 3 până la 6 procente a eficienţei energetice pe diferitele investiţii realizate.
 Proiectul a fost  cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene.
 Proiectul  a vizat modernizarea cazanelor de la CET Sud şi CT Centru, precum şi rezolvarea unor probleme de mediu.

Sunt realizate următoarele investiţii:

 1. Retehnologizarea a trei cazane de abur la CET Timişoara Sud, care include următoarele:

 • Realizarea unui sistem de alimentare a focarului cu aer superior pentru reducerea emisiei de NOx;
 • Instalarea unui grătar de postardere, în scopul creşterii eficienţei cazanului;
 • Suplimentarea suprafeţei de schimb de căldură a supraîncălzitorului;
 • Înlocuirea automatizării cazanului pentru asigurarea eficienţei în funcţionare;
 • Realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor
 • Realizarea unei instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere
 • Modernizarea staţiei de pompe de transport.

2. Retehnologizarea CAF 2 de 50 Gcal/h la CT Timişoara Centru, care cuprinde:

 • Instalarea unor arzătoare de gaze naturale cu NOX redus;
 • Reparaţie capitală a părţii sub presiune;
 • Înlocuirea automatizării cazanului;
 • Realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor

3. Retehnologizarea CAF 4 de 100 Gcal/h la CT Timişoara Centru, care cuprinde:

 • Instalarea unor arzătoare de gaze naturale cu NOx redus;
 • Reparaţie capitală a părţii sub presiune;
 • Înlocuirea automatizării cazanului;
 • Realizarea unei instalaţii de monitorizare a noxelor;

4. Retehnologizare pompelor de transport termoficare din CT Timişoara Centru şi CET Timişoara Sud:

 • Îmbunătăţirea  performanţelor tehnice ale agregatelor de pompare prin modernizarea a 8 pompe de termoficare;
 • Creşterea fiabilităţii agregatelor de pompare şi a disponibilităţii la o valoare de cel puţin 90%;
 • Reducerea  consumului propriu de energie electrică pentru acţionarea pompelor de termoficare;