T+ T-

 • Factura de apă caldă și încălzire Open or Close

  unde :

  1. Date privind furnizorul
  2. Seria,numărul şi data emiterii facturii curente
  3. Date privind beneficiarul, reprezentantul acestuia precum şi punctul termic la care este racordat
  4. Luna facturată
  5.6.7. Valoarea energiei termice pentru încălzire şi apa caldă de consum, calculate conform consumurilor stabilite la pag.2, respectiv totalul acestor consumuri
  8. Valoare energie termică pentru încălzire, stabilită asociaţiilor de proprietari care au optat pentru plata eşalonată pe tot parcursul anului ( în ianuarie, februarie şi martie ,din valoarea calculată la punctul 5, cea de la punctul 8. se achită în facturile lunilor mai, iunie şi iulie. În august şi septembrie se stabilesc sume în avans pentru noiembrie şi decembrie, iar consumul lunilor aprilie si octombrie se facturează integral
  9. Suma de achitat la scadenţa lunii curente (5-8+6)
  10. Valoarea tuturor facturilor emise, neachitate la data soldului
  11. Total de plată: 8+9+10
  12. Codul de bare a facturii
  13. Subsol utilizat pentru comunicarea cu beneficiarul
  14. Consumul de energie termică pentru încălzire, stabilit pentru beneficiar ca diferenţă de indecşi consecutivi (contoarele montate de Colterm înregistrează consumul în MWh; în exemplul prezentat din acest consum se scade cantitatea unui subconsumator; vezi punct 23.): index nou(1421,09)-index vechi(1392,10)-consumul agentului economic(0,77)=28.22MWh. Tariful aprobat pentru energia termică fiind în Gcal, se transformă acest consum din MWh în Gcal: 28,22*0,86=24,27Gcal.
  15. Cantitatea de apă  înregistrată de contor în perioada similară cu cea a contorului de energie termică: index nou(2575)-index vechi(2509)=66 m³. Acest consum, de apă rece din apă caldă, se facturează de Aquatim
  16. Consumul de energie termică pentru apa caldă de consum, stabilit în mod similar cu consumul de energie termică pentru încălzire: index nou(121,01)-index vechi(117,35)=3.66Mwh *0.86=3.148Gcal
  17.Valoare energie incalzire: 14.*preţ/Gcal
  18. Valoarea stabilită la 8.(la eşalonari)
  19. Valoare incalzire scadenta cu factura lunară: 17.-18.
  20.-21. Valoare energie termică pentru apă caldă: 16.*preţ/Gcal. Valorile de la 20.şi 21. pot diferi dacă asociaţia nu are contor de energie şi beneficiază de reduceri.
  22. Idem 17. , aceasta valoare se utilizeaza de asociatii la stabilirea ajutoarelor de încălzire
  23.Consumuri agenţi economici. La stabilirea consumurilor pentru asociatiile de proprietari, acestea se scad din consumurile înregistrate de contorul general al asociaţiei
  24.Subsol utilizat pentru diverse comunicari catre beneficiari, diferite de cele de la pag.1


  LEGENDĂ:

  ACC- APĂ CALDĂ CONSUM
  ÎNC.- ÎNCĂLZIRE
  ARH- APĂ RECE HIDROFOR

 • Facturare hidroforizare apă rece Open or Close

  unde:

  1A.Consumul (metri cubi) înregistrat de contorul de apă rece, stabilit ca diferenţă de indecşi consecutivi.
  2A.Calcul taxa servicii hidrofor : mc*preț serviciu hidrofor / mc.

 • Facturare încălzire eșalonat Open or Close

  unde:

  • 1B. Consumul de energie termică pentru încălzire, stabilit ca diferenţă de indecşi
   consecutivi . Contoarele  înregistrează consumul în MWh. Tariful aprobat pentru energia termică fiind în Gcal, se transformă acest consum din MWh în Gcal: 0,56 MWh*0,86 = 0,48 Gcal.
  • 2B.Valoare energie incalzire: 1A*preţ/Gcal (1A de la facturare hidroforizare apa rece: Consumul (metri cubi) înregistrat de contorul de apă rece, stabilit ca diferenţă de indecşi consecutivi.)
  • 3B. Valoare încălzire ce se va achita cu scadenţa lunii iunie(aprox.40%din valoarea integrală calculată pentru încălzire)
  • 4B. Valoare incalzire scadenta cu factura lunară: 2B-3B.
  • 5B. Idem 2B , această valoare se utilizează de asociaţii la stabilirea ajutoarelor de încălzire

   

 • Facturare repartizare de costuri Open or Close

   unde:

  1C.Valoare servicii suplimentare (repartizare costuri repartitoare sau abonament întreţinere  părţi comune)
  2C.Tabel cu numărul de repartitoare pentru care se face repartizarea şi cu preţul  şi valoarea serviciilor prestate. În cazul în care, asociaţia  are contract pentru servicii de repartizare  costuri pentru repartitoare, în funcţie de numărul de repartitoare pentru care se face  repartizarea, se calculează  valoarea “Servicii Suplimentare”-1C

 • Facturare apă caldă (fără contor de energie termică) Open or Close

   unde:


  1D. Cantitatea de apă  înregistrată de contor: index nou(524) - index vechi(522)=2 m³. Consumul de apă rece din apă caldă, se facturează de Aquatim.
  2D.Calcul cantitate de energie termică pentru cantitatea de m³ consumată: m³*ΔT = Gcal consumate pentru încălzirea cantității de apă înregistrată de contor. ΔT  reprezintă diferența dintre temperatura la care se încălzește apa în punctul termic de care aparține adresa și temperatura apei din rețeaua Aquatim.
  3D.În cazul în care la adresa respectivă există probleme în rețeaua de apă și nu se poate asigura apa caldă la temperatura optimă, se aplică o reducere (% din valoarea apei calde consum).
  4D.Total valoare apă caldă consum : 2D3D.