T+ T-

Actele necesare pentru întocmirea contractelor de furnizare energie termică:

1. Asociațiile de locatari/proprietari:

- Cerere tip (se descarcă aici)
- actul de constituire asociaţie locatari/proprietari şi actul de identitate al reprezentantului asociaţiei
- avizul de branşament eliberat de Compartimentul avize din cadrul Sectiei CT/PT - se solicită doar pentru branșamentele noi;

Nota: În cazul în care, pe perioada derulării contractului de furnizare a energiei termice, asociația hotărăște schimbarea administratorului, reprezentanții legali ai acesteia vor anunța furnizorul în legatură cu modificarea survenită, prin completarea formularului "Anunț schimbare administrator" (se descarcă aici)

2. Persoane fizice:

- cerere (de mână);
- avizul de branşament eliberat de Compartimentul avize din cadrul Secției CT/PT - se solicită doar în cazul branșamentelor noi;
- act de proprietate imobil şi act identitate la imobile cu un singur proprietar (case);

3. Societăţi comerciale:

- Cerere cu ştampila societăţii;
- Certificat înmatriculare firmă;
- Certificat înregistrare fiscală;
- Cerere de înscriere menţiuni la certificatul de înmatriculare referitoare la punctul de lucru pentru care se solicită întocmire contract;
- Act proprietate ( închiriere ) spaţiu;
- Avizul de branşament eliberat de Compartimentul avize din cadrul Sectiei CT/PT pentru branşamente noi.

NOTĂ:

Actele solicitate se vor depune în copie la registratura COLTERM, pe str. Ep. J. Lonovici nr. 4, de luni până vineri între orele 8,30- 14,30.