T+ T-

ELIBERARE DE AVIZE

Documente necesare eliberării de avize pentru gospodăria subterană:

 • Cerere tip (pe care o puteţi descărca de pe site-ul Primariei Timisoara, la adresa www.primariatm.ro)
 • Plan de situaţie (în copie, patru exemplare)
 • Plan de încadrare în zonă (în copie, doua exemplare)
 • Certificat de urbanism

Documente necesare eliberării de avize pentru realizarea unui branșament individual:

 • Solicitare scrisă adresată Colterm
 • Adeverință din care să rezulte acordul asociației de proprietari/locatari pentru realizarea branșamentului separat
 • Adeverință din care să rezulte că solicitantul nu are datorii față de asociația de proprietari/locatari
 • Proiect tehnic avizat de Colterm, executat de o persoană fizică autorizată sau de o firmă de instalații

Documente necesare eliberării de avize pentru separarea pe scări de bloc, în cadrul unei asociații:

 • Solicitare scrisă adresată Colterm
 • Adeverință din care să rezulte acordul asociației de proprietari/locatari pentru realizarea separării
 • Adeverință din care să rezulte că solicitantul nu are datorii față de asociația de proprietari/locatari
 • Proiect tehnic avizat de Colterm, executat de o persoană fizică autorizată sau de o firmă de instalații

 Documente necesare eliberării de avize pentru realizarea modificărilor aduse la instalațiile interioare:

 • Solicitare scrisă adresată Colterm
 • Adeverință din care să rezulte acordul asociației de proprietari/locatari pentru realizarea modificărilor dorite
 • Adeverință din care să rezulte că solicitantul nu are datorii față de asociația de proprietari/locatari
 • Proiect tehnic avizat de Colterm, executat de o persoană fizică autorizată sau de o firmă de instalații

Notă: Pentru obținerea oricărui tip de aviz, solicitantul trebuie să achite o taxă în valoare de 105 lei (tariful conține TVA), la casieria sediului central Colterm S.A., str. Episcop J. Lonovici, nr. 4. Detalii suplimentare pot fi obținute la tel. 0256.258.409,  Compartimentul Avize, de luni până vineri, între orele 8-15.