T+ T-

  Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor abonaţilor noştri, Colterm S.A. şi-a diversificat în ultimii ani gama de servicii, astfel că, la ora actuală, pe lângă activităţile de furnizare a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum, respectiv hidroforizarea apei reci, executăm pentru clienţii noştri şi

alte servicii în regim de prestaţii, precum:


-    Lucrări de reparaţii diverse la instalaţiile comune din condominii;
-    Branşamente separate;
-    Lucrări de separare a branşamentelor pe scări;
-    Remedierea unor neetanşeităţi ş.a.

  În plus, atât pentru a răspunde nevoilor abonaţilor noştri, cât şi pentru a lansa noi provocări potenţialilor noştri clienţi, Colterm S.A. a implementat un program cu adevărat revoluţionar, care la ora actuală reprezintă o alternativă demnă de luat în seamă pe piaţa concurenţială a producătorilor, furnizorilor şi distribuitorilor de energie termică.

Este vorba despre

CONTORIZAREA INDIVIDUALĂ CU DISTRIBUŢIE PE ORIZONTALĂ,

idee care s-a prefugurat ca o alternativă, mai sănătoasă şi mai ieftină, la centralele pe gaz, şi care, comparativ cu acestea, prezintă avantaje sporite şi deplină siguranţă în exploatare.  


Cum funcţionează?
 
   Distribuţia pe orizontală presupune:
   

  - Alimentarea cu agent termic pe două sau mai multe coloane (tur-retur), care sunt amplasate pe casa scării de la parter până la ultimul etaj şi consumator (ultimul nivel al condominiului).
  - Din acestea se realizează racorduri individuale pentru fiecare apartament, care sunt prevăzute cu robineţi de închidere şi buclă de măsură a consumului de energie termică pentru încălzire (contor de energie termică) şi debitmetre pentru apa caldă.
  - De la aceste racorduri se pleacă, pentru efectuarea pe orizontală, cu instalaţia interioară de încălzire a apartamentului (conducte de legătură, elemente de îmbinare şi robinete termostatate montate pe fiecare corp de încălzire în parte).

Se poate spune că, folosind această metodă se realizează o descentralizare a sistemului de alimentare cu energie termică pentru încălzire şi apă caldă la nivel de condominiu (conductele nu mai trec dintr-un apartament în altul), cu efecte benefice privind facturarea exactă a consumului individual înregistrat cât şi posibilitatea reglajului individual (cu ajutorul robinetelor termostatate montate pe corpurile de încălzire sau prin închiderea celor montate la intrarea în apartamente, pe casa scării).

Care sunt avantajele?

-    Independenţa totală faţă de vecinii din condominiu
-    Contor şi debitmetru propriu montat la intrarea în fiecare apartament
-    Reglarea temperaturii ambientale după confortul şi bugetul propriu
-    Poluarea mediului ambiant este complet eliminată, iar copiii noştri cresc şi se dezvoltă într-un mediu mai curat, mai sănătos şi mai sigur.
-   Siguranţa în exploatare – comparativ cu centralele individuale pe gaz, pericolul unei eventuale explozii este exclus!

În plus:

-    Sistemul permite aplicarea unor tehnologii ce constau în folosirea unor materiale uşoare, rezistente în timp şi mai ieftine, neafectate de coroziune sau depuneri interioare şi care oferă rapiditate la montaj şi uşurinţă în asamblare (exemplu: ţevi şi elemente de îmbinare din polipropilenă);
-   Taxa de mediu este deja inclusă în preţul gigacaloriei, deci, nu există costuri ascunse!


Doar 6 paşi pentru trecerea la distribuţia pe orizontală:


1.    Înregistrarea cererii: Asociaţia de Proprietari va depune o cerere pentru realizarea instalaţiei de distribuţie orizontală şi contorizarea individuală a apartamentelor, la Dep. Marketing-Contracte din cadrul COLTERM SA (str. Episcop J. Lonovici nr. 4 -registratura) există şi un model de cerere cu tabel care poate fi solicitat de client sau poate fi descărcat aici.

2.    Evaluarea tehnico-financiară: O echipă tehnică din cadrul Colterm se va deplasa la asociaţia respectivă pentru a face o evaluare a lucrărilor (echipamente, materiale necesare, costuri etc.), tot Colterm urmând să asigure întocmirea documentaţiei tehnice şi execuţia lucrărilor privind realizarea instalaţiilor necesare contorizării individuale până la punctual de branşament, cu precizarea ca această fază este GRATUITĂ, nu implică nici un cost şi nici un angajament din partea asociaţiei;
ATENŢIE! Costul materialelor este estimativ, întrucât poate varia în funcţie de pretenţiile clientului!

3.    Semnarea contractului: Dacă clientul este de acord cu suma, atunci se va semna oferta, atât de către Colterm cât şi de către asociaţie, ofertă ce ţine loc de comandă fermă, după care se va semna contractul de prestări servicii în vederea demarării lucrărilor;

IMPORTANT de ŞTIUT!

Proiectul se va realiza de către Colterm, GRATUIT, reprezentând un discount oferit clientului!

4.    Achiziţia materialelor: Asociaţiei de Proprietari va proceda la achiziţionarea de echipamente şi materiale necesare realizării lucrărilor de contorizare individuală pentru încălzire, cu asistenţă din punct de vedere tehnic din partea personalului din cadrul SC COLTERM SA Timişoara.

5.    Recepţia lucrării: La finalizarea lucrărilor de contorizare individuală, Colterm SA va monta contoare de încălzire pentru fiecare apartament, cu precizarea că acestea sunt oferite gratuit, în folosinţă, pe toată durata derulării contractului!; apoi, o comisie formată din reprezentaţi ai Asociaţiei de Proprietari şi COLTERM SA Timişoara va recepţiona instalaţia de contorizare individuală;

6.    Încheierea convenţiilor individuale de facturare: după predarea lucrării către beneficiar şi semnarea proceselor-verbale de punere în funcţiune a echipamantelor (contoarelor), Colterm SA va întocmi Convenţii individuale de facturare pentru fiecare consumator din imobil racordat la sistemul de termoficare;

Durata lucrărilor este de aproximativ o lună, de la data achiziţiei materialelor.

IMPORTANT!

Modificările instalaţiilor interioare din apartamente cad în sarcina exclusivă a proprietarilor acestora şi, în funcţie de finalizarea

acestor lucrări din interiorul locuinţelor, se va face punerea în funcţiune a instalaţiei comune!