T+ T-

Tarife pentru prestatii efectuate la solicitarea consumatorilor:

 • Exploatare sistem repartizare costuri:

        - 3,75 lei/repartitor/luna cu citire COLTERM;

        - 1,92 leu/repartitor/luna cu citire asociatie;

 • Înlocuire repartitoare în urma schimbării caloriferelor: 37,81 lei deplasare + 9,40 lei/calorifer
 • Reinventariere elemenţi calorifer: 37,81 lei deplasare + 2,88 lei/apartament

NOTĂ: Relaţii referitoare la punctele de mai sus se pot obţine pe str. J. Lonovici nr. 4, la Departamentul Marketing-Contracte, telefon: 0256 258770 de luni până vineri între orele: 8,30-14,30.

 • Aviz gospodărie subterană si supraterană pentru obţinere aviz unic: 101,25 lei.
 • Debranşare/Deconectare: 479,84 lei .
 • Acord de furnizare de energie termică, nou, reactualizare: 243,65lei
 • Aviz de racordare (apă fierbinte) pentru agent termic primar: 207,87 lei
 • Aviz de racordare (apă caldă şi/sau încălzire) pentru agent termic secundar: 101,25 lei
 • Determinare cu FEROLUX a traseelor reţelelor termice: 83,88 lei
 • Determinare cu HIDROLUX a neetanşeităţilor pe reţelele termice (1 buc. avarie): 124,57 lei
 • Copie contract: 18,91 lei.
 • Copie factură: 4,70 lei pentru prima factură + 1,13 lei pentru următoarele
 • Rebranşare (fara executie lucrari): 0,00 lei


Toate tarifele conţin TVA şi au fost aprobate prin HCL 626/2014