T+ T-

Deveniți independenți energetic și economisiți optând pentru contorizarea individuală cu distribuție pe orizontală!

Doriți o mai mare independență ăi eficiență energetică, siguranță și costuri mai mici? Acest lucru este posibil optând pentru sistemul individual de contorizare cu distribuție pe orizontală, care poate fi realizat  în toate condominiile racordate la sistemul centralizat de termoficare.

Avantajele acestui sistem sunt:
1) pierderile de agent termic în subsolul blocurilor vor fi complet eliminate;
2) pentru schimbarea distribuției și contorizarea individuală se pot aplica tehnologii ce constau în folosirea unor materiale ușoare, rezistente în timp şi mai ieftine, neafectate de coroziune sau depuneri interioare și care oferă rapiditate la montaj și ușurință în asamblare (exemplu : țevi și fitinguri din polipropilenă);
3) subsolurilor vor putea primi o altă întrebuințare;
4) țeava rezultată din dezafectarea instalației comune de încălzire poate fi valorificată de locatari;
5) creșterea galopantă a prețului gazului metan, iminența introducerii plății unei taxe de mediu și costurile ridicate ale centralelor individuale care funcționează pe baza acestui tip de combustibil poate fi considerată un argument pentru alegerea/revenirea la sistemul centralizat de termoficare;
6) fiecare consumator va fi independent față de vecinii din condominiu.

ECONOMISIȚI CU REPARTITOARELE DE COSTURI ALE ÎNCĂLZIRII!

Ce este repartitorul de costuri?

Repartitorul de costuri este un aparat care se montează pe fiecare calorifer în parte. El are funcția de a evidenția consumul de căldură al caloriferului pe care este montat. Înregistrarea depinde direct de temperatură, durată de funcționare și de caracteristicile proprii ale caloriferelor și reprezintă cota parte din consumul total de căldură pe imobil


Astfel, dacă doriți să economisiți, nu mai este nevoie sa procedați la "blindarea" caloriferului, este suficient sa manevrați un robinet.

Robinetul termostat

Este un dispozitiv care se montează pe racordul radiatorului ( în locul robinetului dublu-reglaj existent) si care permite

  • reglarea temperaturii din încăpere funcție de confortul dorit
  • menținerea constanta a temperaturii, indiferent de aporturile de căldură interioare si exterioare

Avantaje

Robinetul termostat și reglarea făcută de acesta "automat" diminuează consumul energetic, fapt care se va regăsi în factura dvs.

Scăderea temperaturii interioare cu 20C înseamna o economie de 10%.