T+ T-

Legea obligă!
Toți proprietarii dintr-un condominiu plătesc încălzirea aferentă părților comune

Un subiect de dispută des întâlnit în asociațiile de proprietari în care există apartamente debranșate de la sistemul centralizat de încălzire, este refuzul celora care au optat pentru centralele individuale de apartament de a mai plăti ceva la încălzire. În cel mai bun caz, când aceștia acceptă că ar datora, totuși, ceva, de obicei suma afișată pe listele de cheltuieli li se pare presa mare. Conform legislație în domeniu, fiecare proprietar dintr-un condominium are obligația să plătească cotă parte din suprafețele comune, indiferent dacă au ales un sistem alternativ de încălzire.

Chiar dacă au de partea lor legea, puțini sunt timișorenii care locuiesc în condominii unde există deconectări de la sistemul centralizat de încălzire și care apelează la instanță de judecată pentru a-și obține drepturile. Precedentul a fost creat de două familii din Timișoara care, în anul 2012, au apelat la justiție pentru a-i determina și pe ceilalți proprietari de apartamente din condominiul în care locuiesc (deconectați de la sistemul centralizat de încălzire) să achite sumele aferente părților comune. Reclamanții au arătat că, din cele 19 apartamente ale condominiului, de-a lungul anilor, 17 au optat pentru centralele individuale de apartament.

Considerându-se independenți din punct de vedere termic, cei deconectați au refuzat să mai achite sumele care le reveneau de plătit pentru spațiile comune ale condominiului. Deși, inițial, în cadrul unei adunări generale a asociației s-a stabilit că toți proprietarii vor achita cota parte care le revine din spațiile comune (casa scării, subsol, uscătorie), ulterior lucrurile s-au schimbat, reclamanții constatând că sunt singurii care trebuie să achite aceste sume. Asta în ciuda faptului că la art. 52 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, se specifică: “Cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spațiile aflate în proprietate comună (casa scării, culoare, spălătorii, uscătorii, subsol, holuri), se repartizează proporțional cu cota-parte din proprietatea indiviză care îi revine fiecărui proprietar, astfel cum aceasta este înscrisă în actul de proprietate sau cum a fost recalculate conform prevederilor prezentelor norme metodologice”.

În momentul în care reclamanții au atras atenția că metoda de calcul pentru cheltuielile comune nu este legală, cei debranșați au decis să renunțe la caloriferele din spațiile comune și au decis blindarea coloanelor de pe casa scărilor. Fapt care nu duce la reducerea totală a energiei termice aferente spațiilor comune. Trebuie avut în vedere că cele mai mari consumuri sunt în subsolul imobilului, lucru de care beneficiază toți proprietarii, în special cei de la parter. De asemenea, aceste blindări creează un disconfort termic familiilor rămase conectate la sistemul centralizat de încălzire, lucru care contravine dispozițiilor art. 252 din Ordinul ANRSC nr. 91/2007 care spune clar: “Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părțile comune se poate realiza numai pe bază hotărârii adunării generale a asociației de proprietari/locatari și cu acordul proprietarilor afectați”.

Sentință favorabilă pentru clienții Colterm

Mai mult, pentru a stabili dacă modul de calcul al cheltuielilor în cadrul asociației s-a efectuat cu respectarea prevederile legale, instanța a solicitat efectuarea unei expertize tehnico-judiciară, în specilaitatea instalații termice. Rezultatul a demonstrat cât revine de achitat fiecărui proprietar, din părțile comune ale condominiului. “Conform calculelor efectuate de către expert instanță reține că energia termică aferentă spațiilor comune este în cotă de 49,98% din consumul total și, în consecință, această cotă trebuie achitată proporțional de fiecare proprietar de apartament indiferent dacă este sau nu debranșat de la sistemul centralizat de căldură, pentru că sunt cheltuieli făcute cu încălzirea spațiilor comune din imobil.

Cotele de plată ale căldurii, așa cum au fost ele stabilite în raportul de expertiză, respectiv cota parte indiviză pentru un apartament cu patru camere este de 6,05%, iar pentru fiecare proprietar al apartamentelor cu trei camere, cota parte indiviză este de 5,22%”, se arată în motivarea sentinței emisă de Judecătoria Timișoara. Pe lângă obligativitatea fiecărui proprietar de apartament de a achita cota parte care îi revine aferent părților comune ale condominiului, instanța a decis ca reclamanților să le fie restituite sumelor suplimentare pe care le-au plătit la cheltuielile lunare.