T+ T-

Achitarea facturilor la:
casieriile COLTERM, numerar sau cu card
bancă, în contul scris pe factură

Contractul încheiat cu consumatorii:
Facturarea contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire se face conform contractului încheiat cu consumatorii,astfel:
" Art. 16.
(1) Facturarea se face lunar, iar tipul de factură emisă este ...
(Se trece colectivă sau individuală.).
(2) Modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate pentru încălzire este ..........
(Se trece una dintre următoarele opţiuni solicitată de utilizator:)”

Facturarea şi plata în tranşe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termică consumate efectiv în anul calendaristic anterior;

Facturarea şi plata în tranşe lunare egale, stabilite diferenţiat în perioada sezonului rece şi în restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termică consumate efectiv în perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior;

Facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv.”

Termenul de plată scadent
15 zile de la data emiterii, la care se adaugă o marjă de 30 zile fără majorări.
Termenul de plată scadent este înscris pe factură.
În caz de neplata în termen de 45 de zile, se calculează majorări după prima scadență și până la data efectuării plății în cuantum de 0,02% din valoarea facturii.