T+ T-

A.LICENŢE/AUTORIZAŢII

Licență pentru Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică cu Excepția Producerii Energiei Termice în Cogenerare Emisă de ANRSC;
Licență pentru Producerea de Energie Electrică Emisă de ANE;
Licență pentru Producerea de Energie termică Emisă de ANE;

B. LEGISLAŢIE

1. Legea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică (325/14.07.2006)

2. Legea privind Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (51/08.03.2006);

3. O.U.G. privind Măsuri Economico-Financiare la Nivelul unor Operatori Economici (79/18.06.2008);

4. H.G. privind Contorizarea Consumatorilor Racordaţi la Sistemele Publice Centralizate de Alimentare cu Energie Termică (933/10.06.2004)

5. H.G. pentru Aprobarea Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” şi Înfiinţarea Unităţii de Management al Proiectului (462/05.04.2006)  

6. Legea 230 din 06 iulie 2007 privind privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

7. Legea 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

8. H.C.L. privind Aprobarea Adaptării Strategiei Locale de Alimentare cu Energie Termică a Consumatorilor din Municipiul Timişoara Racordaţi la Sistemul Centralizat la Cerinţele Programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” (fostul Program #Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă” (319/29.07.2008)  

9. H.C.L. privind Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică al Municipiului Timişoara (239/30.06.2009);

10. HOTĂRÎRE Nr. 425 din 20 iulie 1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice;

11. ORDIN nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica

12. HOTĂRÂRE nr. 882 din 3 iunie 2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termica a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;

13. ORDIN nr. 124 din 5 iunie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică;

14. ORDIN nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;

15. ORDONANŢĂ nr. 36 din 2 august 2006(*actualizată*) privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei**)

16. LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind Eficienţa Energetică (18,07,2014)