T+ T-

COLTERM SA. IN INSOLVENTA titular al proiectului “Golire, curățare si ecologizare rezervoare combustibil lichid tip pacura si conducte aferente CT Centru Timisoara” propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, judetul Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Golire, curățare si ecologizare rezervoare combustibil lichid tip pacura si conducte aferente CT Centru Timisoara” propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Timisoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4, judetul Timis.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara, jud. Timis in zilele de luni - joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

 

Administrator Special

Cristian Amza