T+ T-

Reconectare/ Branşare separată/ Rebranşare

Documente/demersuri necesare
Cereri tipizate pentru persoanele care doresc:
Branşare/Rebranşare Imobil
Branşment separat pe scări
Reconectare apartament în condominiu

Documentele completate se depun la Registratura  COLTERM SA Timişoara şi, după verificarea din punct de vedere tehnic a condițiilor, solicitanţii vor primi răspuns în termen legal.

În răspuns se vor oferi, în funcție de fiecare caz în parte, toate detaliile și pașii/formalitățile care urmează să fie realizați/realizate pentru efectuarea branșamentului.
NOTA: În cazul solicitării de “Reconectarea unui apartament în condominiu”, este necesară o comunicare din partea asociaţiei de proprietari care nu necesită răspuns.


Debransare/deconectare

Documente/demersuri necesare:
1.Pentru debransarea definitiva cu reziliere de contract, titularul de contract va depune:

  • la case
    - cerere din partea titularului pentru debranșare definitiva și reziliere contract
  • la condominii
    - cerere din partea asociației cu care este încheiată relația contractuala
    - proces verbal al adunării asociației din care sa rezulte ca toți locatarii sunt de acord si solicita debranșarea definitiva de la sistemul de termoficare centralizat si rezilierea contractului

2.Deconectarea unui apartament dintr-un condominiu se poate executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie prin depunerea cererii de deconectare, inainte de 31 august, completată de către președintele asociației împreună cu celelalte acte solicitate în cerere.
Actele necesare sunt:
- cerere de deconectare apartament. Se poate descarca aici:
- acordul asociației de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii ședinţei asociației;
- Proiect tehnic de redimensionare a instalaţiilor comune din imobil, pentru apartamentele rămase în
sistem, avizat de un verificator de proiect.

INFORMARE: - Cu privire la etapele, condițiile și documentele necesare deconectării unui apartament de la sistemul centralizat de termoficare, respectiv modificarea suprafețelor radiante și, implicit, a contractelor de furnizare a energiei termice, prin acte adiţionale, se poate descărca de aici:

- Toate actele, cererile etc. se depun, începând cu 1 aprilie a fiecărui an, la Registratura Colterm S.A. de pe str. episcop Joseph Lonovici nr.4, de luni până vineri, între orele 8,30-14.30, unde se primeşte nr. de înregistrare, care constituie dovada depunerii documentaţiei.