T+ T-

1. În cazul debranșării/deconectării prin rezilierea definitivă a contractului, solicitantul trebuie să urmeze următorii pași:

 • la case:
  • cerere din partea titularului pentru debranșare definitivă și reziliere contract.
 • la condominii:
  • cerere din partea asociației cu care este încheiată relația contractuală.
  • proces verbal al adunării asociației din care să rezulte că toți locatarii sunt de acord și solicită debranșarea definitivă de la sistemul de termoficare centralizat și rezilierea contractului

2. Deconectarea unui apartament dintr-un condominiu se poate executa doar în afara sezonului de încălzire în perioada 1 mai - 30 septembrie prin depunerea cererii de deconectare, înainte de 31 august, completată de către președintele asociației împreună cu celelalte acte solicitate în cerere.

Actele necesare sunt:

 • cerere de deconectare apartament;
 • acordul asociaţiei de locatari, respectiv copia procesului-verbal întocmit în urma hotărârii adunării generale a asociaţiei;
 • proiect tehnic de redimensionare a instalaţiilor comune din imobil pentru apartamentele rămase în sistem, avizat de un verificator de proiect.

Important: Taxa pentru deconectare, stabilita conform H.C.L. 626/2014, actualizata cu H.C.L. 191/2016, este de 479,84 de lei/apartament (cu TVA inclus).

Notă: Formularele tipizate pentru deconectare valabile pentru anul 2017 se pot ridica, începând cu 01 martie a.c., de la Registratura de pe str. episcop Joseph Lonovici nr.4, de luni până vineri, între orele 8.30-14.30, sau se pot descărca de pe site-ul Colterm SA/Relaţii clienţi/Racordare-Debranşare.

Atentie: Cererile de debranşare/deconectare şi documentaţia aferentă se pot depune doar în intervalul 01 aprilie-31 august al fiecărui an. Cererile depuse în afara acestui interval NU vor fi luate în considerare