T+ T-

Primăria Muncipiului Timişoara are în desfăşurare proiectul:

„Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană".

Detalii: aici

 

Realizări investiții

Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventaTimişoara a realizat în ultimii ani o serie de investiţii importante care au contribuit la creşterea eficienţei activităţii societăţii.

În anul 2015 s-au executat din fonduri proprii ale Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa urmatoarele lucrări:

-Reabilitarea rețelei termice primare 

Reabilitarea rețelei termice primare  a constat în înlocuirea a 432 m reţea termică primară DN 600 pe strada Islaz, lucrare finalizată în luna august ─ valoarea investiției  a fost de 3.901.568,90 lei din care s-au executat lucrări in regie proprie în valoare de 718.139,48 lei.

Această investiţie, pe lângă creșterea veniturilor prin execuţia cu forţe proprii, a dus şi la creșterea aportului de energie termică produsă pe cărbune în CET Sud si ca urmare la scaderea costului de productie.

-Reabilitarea rețelei termice secundare

Reabilitarea rețelei termice secundare  a constat în reabilitarea unui număr de 17 reţele de termoficare secundară în lungime de aproximativ 2.040 m de reţea, in montarea unui număr de 31 rețele de recirculare de A.C.C. (Apă Caldă de Consum) în lungime de 4.792 m (6.677 m cu cele de la R.T.S. - Rețele Termice Secundare) și în reabilitarea unei rețele de apă rece hidrofor în lungime de 140 m.

Aceste reabilitări au fost realizate în zonele constatate ca fiind cu probleme in exploatare.

Total rețele reabilitate în 2015:

 • RTS (încălzire + ACC) - 2.040 m;
 • Retele de recirculare ACC   - 6.677 m;
 • Retea apa rece hidrofor: - 140 m
  Total retele: 8.857 m

Valoarea totală a lucrărilor, executate în regie proprie, a fost de 2.054.915,9 lei iar totalul cheltuielilor cu refacerile de tramă stradală aferente lucrărilor de investiții pe anul 2015 au fost de 634.881,26 lei.

În anul 2014 s-au executat următoarele lucrări din fonduri proprii ale Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa :

-Reabilitarea retelei termice primare

Reabilitarea rețelei termice primare  a constat in:

 • reabilitarea reţelei de termoficare în zona podului Michelangelo, în lungime de 46 m, în valoare de 1.647.206 lei, din care s-au executat lucrări in regie proprie de 358.277 lei;
 • extinderea reţelei de termoficare primară prin transformarea Centralei Termice Sorin Titel  în Punct Termic,  în valoare de 434.551,51 lei, din care s-au executat lucrări in regie proprie de 152.165,79 lei.

Aceste investiţii au dus la posibilitatea creșterii presiunii în reţeaua primară de la 6 bari la 8 bari precum şi la creșterea aportului de energie termică produsă pe cărbune în CET SUD.

Reabilitarea rețelei termice secundare

Reabilitarea rețelei termice secundare  a constat în:

 • reabilitarea a 7 Reţele de Termoficare Secundară (RTS) în lungime de aproximativ 1.061 metri de reţea;
 • montarea a  12 rețele de recirculare Apă Caldă de Consum (ACC) în lungime de  1.226  metri (2.287 m cu cele de la RTS).

Aceste reabilitări au fost realizate în zonele constatate ca fiind cu probleme in exploatare.

Total rețele reabilitate în 2014:

 • RTS(încălzire+ACC)- 1.061 m;
 • Retele de recirculare ACC  - 2.287 m
 • Total retele: 3.348 m

  Valoarea totală a lucrărilor, executate în regie proprie, a fost de 320.515,16 lei, iar totalul cheltuielilor cu refacerile de tramă stradală aferente lucrărilor de investiții pe anul 2014 a fost de 928.697,83 lei.

În anul 2013, Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa a realizat investiții în valoare de 3.990.693 de lei.

Principalele lucrări realizate din Fonduri de Investiții au fost următoarele:

 • Finalizarea unor lucrări de modernizare în cadrul CET Sud
 • Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaș și CT Dunărea, investiție care a fost realizată din bugetul local și care s-a ridicat la 20.000 de lei.

Investițiile din anul 2013 au fost realizate și prin contractarea de credite bancare, în valoare de 32.482.251 lei.

Cele mai importante lucrări au fost:

 • Reabilitarea rețelelor primare de termoficare din zona străzii Musicescu, în lungime de 560 m;
 • Reabilitarea a 38 de rețele secundare de termoficare, în lungime de 8.700 m;
 • Transformarea a 5 centrale termice în puncte termice, inclusiv înlocuirea rețelelor de termoficare aferente acestora;
 • Achiziționarea a 9 schimbătoare de căldură cu plăci care au fost montate în punctele termice;
 • Automatizarea de puncte termice, investiție care va continua și pe parcursul anului 2014;
 • Refacerea izolației termice a CAE ( Cazanelor de abur 100 t/h) 1, 2, 3 CET Sud și a conductelor de termoficare;
 • Achiziționarea și montarea a 8 vane;
 • Reabilitarea a 2 cămine de racord termoficare.
   
  Investițiile societății Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa de-a lungul anilor au vizat mai multe sectoare importante, după cum urmează:

I. Creşterea eficienţei energetice

-În anul 2008, s-a finalizat modernizarea CET Sud prin montarea unei turbine de 19,7 MW ca alternativă pentru staţia reducere răcire.

-În cursul aceluiaşi an, s-a mai încheiat procesul de modernizare la CET Freidorf prin instalarea a două unităţi de cogenerare , 2 x 500 Kw, cu motoare termice pe gaz.

-Un an mai târziu, în 2009, a început procesul de modernizare a încă 2 centrale termice, respectiv CT Buziaş şi CT Dunărea, prin instalarea, la fel, a câte 2 unităţi de cogenerare cu motoare termice pe gaz.

-În anul 2015 s-a trecut la la finalizarea lucrarii „Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea de unități de cogenerare cu motoare termice – CT Buziaș”– valoarea contractului este de 371.511,41 lei. Lucrările finale care se efectueaza sunt pentru ridicarea tensiunii de la 0,4 KV, tensiunea la care furnizează  generatoarele,  la nivelul de 20 KV cât este tensiunea aprobată pentru racordarea la Reteaua de Distributie. În prezent sunt depuse documentațiile necesare la ENEL Timișoara, pentru avizarea acestora, în vederea începerii probelor de funcționare. Prin finalizarea acestei ultime lucrari se va putea trece la punerea in functiune a întregului proiect.

-Între anii 2011 ─ 2016,  Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa impreuna cu Primaria Municipiului Timisoara au derulat proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” care a prevăzut  retehnologizarea a doua cazane de apă fierbinte in CT Centru precum si retehnologizarea a trei cazane de abur in CET Sud.

Prin aceste retehnologizări s-au crescut randamentele acestor echipamente cu circa 4 puncte procentuale si s-au redus corespunzator noxele.

II. Reducerea pierderilor din sistem

În ultimii ani,  Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventaTimişoara s-a preocupat permanent de reabilitarea reţelelor termice de transport, distribuţie şi furnizare a agentului termic din municipiul de pe râul Bega iar în următorii ani, prin accesarea de fonduri europene in cadrul programului operational infrastructură mare in valoare de circa 34 mil Euro precum si prin accesarea de fonduri de la bugetul de stat in cadrul programului Termoficare 2014-2020 in valoare de circa 3 mil. Euro, se va realiza modernizarea societatii si reducerea considerabilă a pierderilor de energie termică din sistem.

În sensul celor de mai sus trebuie menţionat faptul că au fost deja reabilitate sau se află în curs de reabilitare reţelele termice secundare din zonele: Soarelui, Şagului, Girocului, Aradului, Complex Studenţesc, Circumvalaţiunii, Lipovei, Lunei, lucrări realizate din alocaţii bugetare.

III. Protecţia mediului

În cursul anului 2007, a fost finalizată retehnologizarea completă a Cazanului de Apă Fierbinte nr. 3, de 100 Gcal/h, din CET Centru, astfel încât să corespundă cerinţelor UE pe probleme de mediu. Mai exact, au fost montate arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot.

Apoi, în anul 2008, s-a încheiat modernizarea electrofiltrelor de la CAF-uri şi cazanele din CET Sud, acesta reprezentând un prim-pas important în alinierea la standardele europene de mediu.

Un an mai târziu, în 2009, s-a finalizat retehnologizarea CAF nr. 1 de 50 Gcal/h din CET Centru, prin mărirea randamentului la 96%, lucru care, la fel, a reprezentat un alt pas obligatoriu în conformarea cu cerinţele UE pe probleme de protecţia mediului şi care, de asemenea, a presupus montarea unor arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot.

Tot în anul 2009, a fost terminată investiţia privind prelevarea, evacuarea şi transportul zgurii şi cenuşii sub formă de şlam dens la CAF-uri şi cazane, Timişoara fiind primul oraş din România care a realizat acest obiectiv de mediu asumat în perioada de preaderare.

În total, investiţiile realizate de  Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventaTimişoara numai în anul 2009 se ridică la 18.355.621,47 lei, adică echivalentul a peste 4 milioane de euro. O parte dintre acestea au fost realizate din surse proprii, iar alta din alocaţii bugetare.

În anul 2015 Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventaTimişoara era conformată la normele de mediu în ceea ce priveşte emisiile de substante poluante în aer.

IV. Puncte termice

La 14 iulie 2009,  Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa SA, împreună cu Primăria Timişoara, a inaugurat deschiderea unui nou punct termic pe Str. Torac. Investiţia, în valoare de 588.000 lei, a fost necesară pentru că vechiul punct termic se afla în curtea unei societăţi private, care solicita desfiinţarea acestuia, astfel că numeroase familii, din trei asociaţii de locatari, ar fi rămas fără căldură şi apă caldă.

Construirea unui nou punct termic s-a dovedit a fi soluţia cea mai viabilă, investiţia deservind în prezent un număr de 189 de apartamente şi două case.

Între anii 2013 - 2014 Compania Locala de Termoficare COLTERM - in insolventa a implementat un proiect de transformare a 5 centrale termice de cartier in puncte termice noi iar in 2015 a mai fost transformată o centrala in punct teremic si astfel a scazut gradul de poluare a acestor zone ale oraşului.